Status e-sign

2020 Q3

 • Utveckling av arkiveringsfunktionalitet för att få ut arkivstämplade dokument pågår och förväntas bli klar i samband med projektavslut 30 september. 
 • Uppbyggnad av infrastrukturen för stabil tjänst och produktionsmiljö. Nya servrarna levererades vecka 35 och konfigurering pågår.
 • Avtalsmall och prismodell har tagits fram.
 • Instrumentering, övervakning och överlämning till drift pågår och förväntas bli klart under september.
 • Utveckling av REST-tjänst pågår och väntas bli klar vecka 37.

2020 Q2

 • Valideringstjänst är etablerad per 26 juni 2020 under länken https://validator.edusign.sunet.se/sigval/main
 • Central teknisk infrastruktur för e-signering eduSign släpptes i en första version 1 maj, https://edusign.sunet.se
 • Vidareutveckling av valideringstjänsten med stöd för valideringsintyg pågår, för arkiveringsstöd av underskrivna dokument.
 • Vidareuteckling av eduSign för att tillgodose inkomna förslag
 • Integrations API som webservice är under utveckling. Java integrations API som open source är färdig.
 • Docker-container för att påbörja egna instanser hos lärosätena är klar.
 • Arbete med att ta fram avtal och prismodell för etablering av eduSign tjänst pågår.
 • Instrumentering, övervakning och överlämning till drift påbörjat.

2020 Q1

 • Infrastrukturen för e-signeringstjänsten etableras i Sunets datacenter.
 • Nytt utseendet för tjänsten och signeringssidan tas fram.
 • Förberedelse för framtida integrations API pågår.
 • Paketering av e-tjänst som Docker-container påbörjad.

2019

 • Projektet har sökt och fått finansiering från Vinnova. Detta betyder att vi kommer kunna utveckla både underskriftstjänst och valideringstjänst.
 • Gränssnitt som lärosätens kan börja testa mot samt designbeskrivning har levererats till referensgruppen.
 • Inhämtning och analys av återkoppling pågår.
 • Arbetet med integrations-API:et för underskrift finns nu att följa på Github. Har skickats ut till referensgruppen. 
 • Vi söker efter konkreta verksamhetsdrivna användningsfall att provtrycka upplägget på.

Webinars


Webinar 3 april 2020: https://play.sunet.se/media/Sunet+e-signering+3+april+2020/0_jb7sptbw/

Presentation: https://docs.google.com/presentation/d/16PYu-4R9f9-Ejro5VKylSRX-4d0VQLm68G48KDQ8oaw/edit?usp=sharing • No labels