Organisation

Referensgrupp

  • Per Andersson (Chalmers)
  • Mats Törnblad (KTH)
  • Margareta Ödmark (SU)
  • Åsa Enmyren (HB)
  • Johan Peterson (LiU)

Teknisk utvecklingsgrupp

  • Stefan Santesson (idSec)
  • Martin Lindström (idSec)


  • No labels