Identitetskontroll via svensk godkänd digital brevlåda (SWAMID AL2)

I Sverige kan en organisation skicka information till en svensk godkänd digital brevlåda, tidigare Mina meddelanden. Godkännande av digitala brevlådor sker av Skatteverket är f.n. Min myndighetspost, Kivra och Billo (2024-04-30). För att kunna läsa innehållet i den digitala brevlådan krävs inloggning med en svensk e-legitimation på minst tillitsnivå 3 och därför anses den digitala brevlådan uppfylla kraven i SWAMID AL2. Informationen som skickas till den digitala brevlådan måste innehålla en tidsbegränsad engångskod på samma sätt som utskick till folkbokföringsadress. Det är det svenska personnumret som används för att koppla den digitala brevlådan till person som ska identifieras.

  • No labels