Identitetskontroll via SMS (SWAMID AL1)

I tillitsprofilen SWAMID AL1 är det tillåtet att identifiera personer via en engångskod till en av personen angiven e-postadress. Denna e-postadress kan sedan användas som förregistrerad identifierare vid lösenordsåterställning och återaktivering. SWAMID Board of Trustees har efter ansökan från en organisation godkänt att SMS till mobiltelefon används på motsvarande sätt.

Om mobiltelefonnumret inte används för den initiala aktiveringen av användaren rekommenderas validering av mobilnumret via utskick av SMS när användaren är inloggad med sitt användarkonto innan det används för lösenordsåterställning. Detta gäller även när e-postadress eller mobiltelefonnummer uppdateras.

  • No labels