Contact and Organization information

Konfigurationerna på denna sida görs inte i indentitetsutgivaren (IdP) utan endast i federationens metadata om indentitetsutgivaren.

Organization


SAML tag


OrganizationName

SHOULD

OrganizationDisplayName

SHOULD

OrganizationURL

SHOULD


Namn (<OrganizationName>)

Lämpligt att använda lärosätets namn i kortformat. Med <OrganizationName xml:lang="sv"> och <OrganizationName xml:lang="en"> går det att definiera olika namn på svenska och engelska.

Visningsnamn (<OrganizationDisplayName>)

Lämpligt att använda lärosätets namn. Med <OrganizationDisplayName xml:lang="sv"> och <OrganizationDisplayName xml:lang="en"> går det att definiera olika namn på svenska och engelska.

Webbadress för ytterligare information (<OrganizationURL>)

Webbadress för ytterligare information om organisationen. 

Följande gäller för URL:en:

  • SKA vara publiceras via en oskyddad länk, d.v.s. den ska inte behöva inloggning för att få visas.

  • Det är möjligt att ha olika URL:er för olika språk på samma sätt som visningsnamnet.

Exempel på utökat metadata för Exempelorganisationen

<Organization>
	<OrganizationName xml:lang="en">Exempel</OrganizationName>
	<OrganizationDisplayName xml:lang="sv">Exempelorganisationen</OrganizationDisplayName>
	<OrganizationDisplayName xml:lang="en">Example organization</OrganizationDisplayName> 
	<OrganizationURL xml:lang="sv">https://www.exempel.se/</OrganizationURL>
	<OrganizationURL xml:lang="en">https://www.exempel.se/en</OrganizationURL>
</Organization>


ContactPerson

ContactType (<ContactPerson contactType="xx">)

Skall vara av typen administrative, technical, support, billing eller other. SWAMID rekomenderar att administrative, technical, support och other(security) specas.

Typen other används främst för de IdP:er och SP:er som har SIRTFI

Förklaring till kontakttyperna:

- Den administrativa kontakten är till för icketekniska behov, t.ex. kommunikation runt medlemskapet i SWAMID, SWAMIDs policy och tjänsters icketekniska kommunikation med er.

- Den tekniska kontakten bör gå till en funktionsadress som är ansvarig för den direkta tekniska driften av identitetsutfärdaren (IdP).

- Supportkontakt bör gå till en funktionsadress som kan hjälpa slutanvändare med supportfrågor kring inloggning och liknande.

- Säkerhetskontakt används vid säkerhetsincidenter eller andra säkerhetsrelaterade ärenden.

EmailAddress (<EmailAddress>)

En kontaktadress för funktionen. SWAMID rekomenderar funktionsadresser. SWAMID rekomenderar INTE personliga adresser pga GDPR då denna information publiceras i Metadata.

Namn (<SurName> och <GivenName>)

Använd en eller båda. När specarna skrevs användes personliga kotaktuppgifter.

Organisationen (<Company>)

Namnet på er Organisation

Telefonnumer (<TelephoneNumber>)

Telefonnummer där det går att nå kontakten.


SAML tag


contactType

MUST

EmailAddress

SHOULD

SurName and/or GivenName

SHOULD

Company

MAY

TelephoneNumber

MAY


Exempel på utökat metadata för Exempelorganisationen

<ContactPerson contactType="administrative">
	<Company>Skola</Company>
	<GivenName>Fornamn</GivenName>
	<SurName>IT Helpdesk</SurName>
	<EmailAddress>mailto:helpdesk@exempel.se</EmailAddress>
	<TelephoneNumber>+46 123 45 67 89</TelephoneNumber>
</ContactPerson>
<ContactPerson contactType="technical">
	<Company>Skola</Company>
	<GivenName>Fornamn</GivenName>
	<SurName>IT Helpdesk</SurName>
	<EmailAddress>mailto:drift@exempel.se</EmailAddress>
	<TelephoneNumber>+46 123 45 67 89</TelephoneNumber>
</ContactPerson>
<ContactPerson contactType="support">
	<Company>Skola</Company>
	<GivenName>Fornamn</GivenName>
	<SurName>IT Helpdesk</SurName>
	<EmailAddress>mailto:helpdesk@exempel.se</EmailAddress>
	<TelephoneNumber>+46 123 45 67 89</TelephoneNumber>
</ContactPerson>

<!-- för SIRTFI -->
<ContactPerson xmlns:remd="http://refeds.org/metadata" contactType="other" remd:contactType="http://refeds.org/metadata/contactType/security">
	<GivenName>Security Response Team</GivenName>
	<EmailAddress>mailto:abuse@exempel.se</EmailAddress>
</ContactPerson>
  • No labels