Tips vid införande

För att arbetet med införandet av Zoom ska bli så smidigt som möjligt, kan följande checklista utgöra en grund för lärsätenas arbete.

Checklista

Beslut och verksamhetsförankring

Ta ett beslut om att införa Zoom. Detta behöver sedan förankras i verksamheten i de forum som påverkas.

Information om Sunets Zoom-tjänst

Förslag till informations- och utbildningsinsatser i verksamheten

  • information, supportdokument och marknadsföring om tjänsten publiceras på webb eller i annan digital plattform
  • institutionsbesök och avdelningsmöten
  • workshops för lärare och personal
  • utbildningsinsatser för "first-line-support"

Tekniska insatser

Deltagande i Sunets community för E-mötestjänsten


Exempel på införande av Zoom vid LTU
  • No labels