Zoom-In, införande och plan från LTU (årsskiftet 2017/2018)

Bakgrund:

Inom förvaltningsgruppen vid LTU bestämdes tidigt att införa Zoom som kompletterande e-mötestjänst i verksamheten. När information om avvecklingsplan för Adobe Connect blev känt ser vi att Zoom istället blir en ersättande e-mötestjänst för utbildningarna vid LTU.

Nedan beskrivs de åtgärder LTU vidtagit för påbörja övergången till Zoom:

 1. Egen Zoom-instans beställdes så snart tjänsten fanns tillgänglig (december 2017). 
 2. SAML konfigurering mot egen IDP, konfigurering samt "branding" av Zoom loginsida utfördes januari 2018, (https://ltu-se.zoom.us).
 3. Information, supportdokument och marknadsföring om tjänsten skapades på LTU:s webb. (https://www.ltu.se/ltu/it-support/IT-support-personal/E-moten-och-arbeta-pa-distans/E-mote-via-Zoom-1.175409https://www.ltu.se/org/hpc/IT-i-undervisning/E-motestjanst-Zoom)
 4. Institutionsbesök och avdelningsmöten på LTU med riktad Zoom-info under perioden januari-juni 2018
 5. I de behörighetsgivande kurserna vid LTU för lärare/doktorander används sedan januari 2018 enbart Zoom som kommunikationsverktyg i realtid för kursuppgifterna.
 6. Workshops (on-line i Zoom) erbjöds under februari-mars 2018 (8 stycken) med rubriken "Nyfiken på Zoom", https://www.ltu.se/org/hpc/IT-i-undervisning/Kommande-utbildningsinsatser.
 7. Zoom-klienten rullades ut till LTU-administrerade personaldatorer och datorer i studentsalar (mars 2018, PC & Mac)
 8. Support för Zoom introducerades vid LTU:s "first-line" support mars 2018 samt i våra 11 klassrum som utrustats för on-linesändningar.
 9. I starten av läsperiod 4, 2018 uppstod störningar i Connect. En informationskampanj gick ut via LTU:s webb till alla användare med uppmaning att byta till Zoom för att minska störningarna med licensbegränsningen i Adobe Connect, se bild nedan:

Återstående arbete under våren:

 1. Riktade insatser mot personal som använder Adobe Connect i stor skala.
 2. Slutgiltigt beslut att inte supporta Adobe Connect efter årsskiftet 2018/2019.
 3. Planering av studiestarten med registreringar/kursintroduktioner online vid höstens studiestart.
 4. Hantering och gallring av alla inspelningar i Adobe Connect (enligt GDPR).
 5. Integrera Zoom med lärplattformen Canvas, planerat till studiestarten hösten 2018.