Vidareutveckling av Resultatrapportering


Via LMS-tjänstens nätverk SALSA delar lärosätena erfarenheter och diskuterar funktion och utveckling av tjänsten Resultatrapportering. Om de lärosäten som använder tjänsten har idéer och förslag på hur funktionen kan göras ännu bättre, ta i så fall kontakt med Tjänsteförvaltare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se. De förslag som kommer in behöver sedan undersökas vidare utifrån följande kriterier: 

Kriterier för utveckling

 1.  Är förslaget tekniskt genomförbart?
 2. Är utvecklingsförslaget något som Sunet anser förbättrar tjänsten?
 3. Är det tillräckligt många lärosäten som har behov av utvecklingen?
 4. Finns resurser för att satsa på utvecklingsförslaget?

Uppfyller förslaget samtliga fyra kriterier går Sunet vidare och undersöker behoven, samlar in krav och skissar på teknisk lösning. Finns det flera förslag från lärosätena behöver Sunet prioritera i vilken ordning de ska hanteras/genomföras. 

Utvecklingsförslag

Här hittar du en kort beskrivning av de utvecklingsförslag som framförts till Sunet och just nu är aktuella angående Resultatrapportering:


FörslagBeskrivningStatus
"Utkast" istället för "klarmarkerat"Möjlighet att kunna föra över betyg på modul i status "Utkast"Klart
ResultatnoteringarMöjlighet att få till överföring av resultatnotering från uppgift i Canvas till LadokKlart

Releasenotes 

Januari 2022

Den nya versionen av Resultat till Ladok innehåller följande nyheter/förbättringar:

 • Möjlighet att välja om resultaten ska sparas som utkast eller klarmarkeras. Lärosätet kan
  även konfigurera så att resultaten alltid sparas på det ena eller andra sättet.
 • Möjlighet att rapportera resultatnoteringar.
 • Möjlighet att rapportera projekttitel.
 • Förbättrat stöd så att den inloggade användaren ser de hinder/varningar som eventuellt
  finns på ett resultatunderlag. Detta kan gälla t.ex. om det redan finns resultat på
  utbildningen för en student, eller om det finns ett avbrott inlagt.
 • Förbättrat stöd för att kunna markera endast studenter som har betyg eller noteringar satta i

listningen.

 • Förbättrat stöd för att inte missa studenter vid rapporteringen:
  - Alla aktiva studenter syns i studentlistan, inte bara de som har resultat satta. På detta
  sätt blir det lättare att se om någon är missad vid rapporteringen.
  - En varning (med vilka studenter det gäller) visas om det finns studenter i kursrummet
  som av någon anledning inte har resultatunderlag i Ladok för vald kurs/modul.
  Exempelvis om studenterna blivit manuellt tillagda i kursrummet, men inte finns med i
  kursen i Ladok. Deras resultat måste då rapporteras manuellt.
 • No labels