Vidareutveckling av Resultatrapportering


Via LMS-tjänstens nätverk SALSA delar lärosätena erfarenheter och diskuterar funktion och utveckling av tjänsten Resultatrapportering. Om de lärosäten som använder tjänsten har idéer och förslag på hur funktionen kan göras ännu bättre, ta i så fall kontakt med Tjänsteförvaltare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se. De förslag som kommer in behöver sedan undersökas vidare utifrån följande kriterier: 

Kriterier för utveckling

  1.  Är förslaget tekniskt genomförbart?
  2. Är utvecklingsförslaget något som Sunet anser förbättrar tjänsten?
  3. Är det tillräckligt många lärosäten som har behov av utvecklingen?
  4. Finns resurser för att satsa på utvecklingsförslaget?

Uppfyller förslaget samtliga fyra kriterier går Sunet vidare och undersöker behoven, samlar in krav och skissar på teknisk lösning. Finns det flera förslag från lärosätena behöver Sunet prioritera i vilken ordning de ska hanteras/genomföras. 

Utvecklingsförslag

Här hittar du en kort beskrivning av de utvecklingsförslag som framförts till Sunet och just nu är aktuella angående Resultatrapportering:


FörslagBeskrivningStatus
"Utkast" istället för "klarmarkerat"Möjlighet att kunna föra över betyg på modul i status "Utkast"Genomförande
ResultatnoteringarMöjlighet att få till överföring av resultatnotering från uppgift i Canvas till LadokGenomförande
  • No labels