Installation av Resultat till Ladok - i Canvas


Resultat till Ladok kan installeras i Canvas, antingen på kontonivå eller kursnivå. Installeras den i kontot kommer den bli tillgänglig för lärare i samtliga kurser under det kontot. Installeras den under en specifik kurs blir det bara möjligt att rapportera resultat för lärare i den kursen. 

Beställ tjänsten av Sunet

Följande förutsättningar behöver finnas för att lärosätet ska kunna använda tjänsten, läs mer här: Förutsättningar för Resultat till Ladok

Om lärosätet vill börja använda tjänsten kontaktar ni tjänsteförvaltare för Sunet LMS: Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se 

Information som Sunet behöver av lärosätet

Ytterligare förklaringar av respektive information hittar du på sidan Förutsättningar för Resultat till Ladok

 • Åtkomsttoken för Canvas REST API.
 • Information om hur identifieringen av de olika Ladok-entiteterna (kurstillfälle, student och lärare) är mappade i Canvas.
 • Ladok-certifikat
 • Om så önskas, en e-postadress till en funktionsbrevlåda som kan ta emot samma e-postmeddelande läraren får efter hen utfört en resultatrapportering.

Information som Sunet skickar till lärosätet

 • XML-data för installation av LTI-appen inne i Canvas.

Hur ni installerar tjänsten i ert Canvas - Steg för steg

 1. Logga in som administratör i Canvas. 
 2. Gå till det konto eller den kurs där Resultat till Ladok ska installeras. Välj i vänstermenyn: 
  Admin 
  - Inställningar (om appen ska installeras för alla kurser) eller Kurser/Kursen ifråga/Inställningar (om appen ska installeras för en kurs) 
 3. Välj Appar-fliken. 
 4. Välj View App Configurations. 
 5. Tryck +App-knappen. 
 6. Välj i Configuration Type: ”Paste XML” 
 7. Ange Resultat till Ladok som namn. 
 8. Klistra in den Consumer Key och den Shared Secret du fått från Sunet. 
 9. Klistra in XML-datat du fått från Sunet i XML Configuration. 
 10. Tryck Submit. 
 • No labels