Avsluta konto i Zoom.us och flytta till egen instans

Om en användare använt sin mejladress som är knuten till lärosätet och skapat ett konto på zoom.us måste detta konto avslutas innan det går att logga in på den egna instansen av Zoom via SSO. 

Logga in på zoom.us med den mejladress och lösenord du valde när du skapade kontot. 

Gå till "Account Profile" i vänsterspalten. 


Klicka på "Terminate my account". 

Öppna Zoom-klienten och välj "Sign in". 

Fyll i er "Vanity URL". Klicka på "Continue"

Välj "Login with SSO". 

Du har nu ett Zoom-konto i er egen instans. 
  • No labels