Anteckningar

Förslag på on-site möte

Agendaförslag:

 1. Genomgång av rapport
 2. Repetition av tjänstearkitektur
 3. Status på Ladokadaptern
 4. Kravställning på nya tjänster
 5. ATI är utsedda som referensgrupp till Ladok-adaptern


Det är många nya system som skall kopplas i hop med Ladok; kårsystem, mobilitet, tentamen, alumnsystem etc.

Preliminärt datum för onlinemöte som initial avrapportering och sedan försöka få en del tid på nästa ATI-möte i april.

Se till att ladok-dokumentationen funkar för alla browsers

Avrapportering

19/11

Avrapportering sker till Ladok för fortsatt förvaltning. Malin Zingmark är produktägare i Lokalförvaltningen

Avrapportering till ATI - ATI bör vara involverade att ta fram prioriterade tasks som skall tas fram i förvaltningen. Vilka tjänster har byggts nu och vilka beteenden finn i tjänsterna. Vad är en sync-tjänst och vad är en process-tjänst, get-tjänst. Gå igenom integrationsarkitekturen igen på nästa siteträff ATI-träff februari, för att visa hur det nu ser ut i praktiken. en kortare sammanfattning den 7 december.

Avrapportering till ITCF. Per kollar med möjliga datum i februari kanske den 12/2, 19/2 alternativt längre fram. Online.

Åtgången tid:

Till måndagen den 3/12 är det bra om vi stämma av upparbetad tid.

Faktura skickas den 17/12

Be Katrin ta ut en rapport i QBIS  innan nästa fredag.- Gör en grov uppskattning till SUNET.

26/11

ITCF

Per tar upp med ITCF igen angående möte online - Per återkommer

Faktura till SUNET

Per överens om att vi fakturera enligt plan

Status

Gunnar varit ledig och inte gjort så mycket mer sedan sist

Gunnar skickar över en statusrapport

Emil har inte heller hunnit

Vi planerar att har Wikirapport klar i Januari

Emil och Gunnar synkar ganska omgående för att se att man har samma syn på tillvaron. Emil och Gunnar synkar till måndag den 3/12. Gunnar skickar kallelse.

Grundforskning skall vara på plats i december och sedan klarställande av rapport i januari

13/12

Presentation för ITCF 12/2 kl 14 Skype

Rapport från IMS-möte den 5/12

 • Mycket diskussion om PERSON - många fält men flera som optional
 • Sista mötet i år den 19/12

Emil - kollat på interoperabiliteten och läst in standarden - bakgrundsarbetet klart - skall rapportera under veckan

Nästa möte den 17/12 sedan 14/1, bokar in varje måndag fram till den 12/2

Fokus på mötet är vad rapporten skall disponeras och fundera på slutsatser

Rapporten bör innehålla hur vi hanterar framtiden

Fixa så att vi kan fortsätta vara med i IMS-global

Ta fram fortsatt förslag för IMS contributing member för 2020

Få med i rapporten LIS i tillämpningsområden

 • Bevarande
 • Lärplattformen
 • Digital tentamen
 • Kårsystem
 • Alumnverksamhet


17/12

EMIL 2 

Vi har bett Gunnar titta igenom denna nya standard för att se hur väl täckningsgraden är.

Gunnar och Emil har haft möte förra veckan:

Har gått igenom olika standarder och lägger upp i rapporten såsom livcykel

 • EMIL
 • Open Education API
 • LIS
 • OneRoster

Emil försöker få upp det på wikin på onsdag denna vecka


14/1

Gunnar har nu lagt in även OneRoster

Bilder för OneRoster upplagda med inte några texter än

Emil har lagt upp under interoperabilitet och livscykel

 • LIS
 • EMIL
 • Open Edu API


Angående den nya Remiss som varit ute är att den fortfarande är ganska begränsad

Emil lägger till om att det gått ut en remiss på om EMIL-standarden skall uppdateras. Standarden är från 2013

Per och Johan skriver ett kort stycke om det arbete som har gjorts inom ramen för IMS Global EduAPI

Johan misstänker att ngn holländare från Open Education API är med  IMS Global EduAPI

Gunnar skall lägga in mer om OneRoster

Lite mer om Pros and Cons

Slutsatser skall läggas in

Lägga till om - vilka standarder kan vi påverka

Per skriver om det europeiska initiativet 

Lägga till under livscykel under LIS och OneRoster

Borde vi lägga till ngt under egenutveckling - Johan spekulerar

Tills nästa måndag den den 21/1 försöker vi skriva in det som behöver kompletteras samt börjar på slutsatser

Tills måndag den 28/1 skall vi ha ett utkast på en mer färdig rapport

Till måndag den 4/2 behöver vi ha ett utkast på presentation som vi kan arbeta vidare för presentation till ITCF.

21/1

Angående den nya Remiss som varit ute är att den fortfarande är ganska begränsad -  inte aktuellt inte hänt ngt sedan 2013 och remissen handlar om att kolla om det skall göra ngt.

Emil lägger till om att det gått ut en remiss på om EMIL-standarden skall uppdateras. Standarden är från 2013 - klart

Per och Johan skriver ett kort stycke om det arbete som har gjorts inom ramen för IMS Global EduAPI - Johan har skrivit

Johan misstänker att ngn holländare från Open Education API är med  IMS Global EduAPI - Inge kontakt har skett sedan jul. Undersöker vidare. Heldags-WS onsdag den 6/2, 17-01. Något sent för oss

Gunnar skall lägga in mer om OneRoster - Gunnar

Lite mer om Pros and Cons - Gunnar

Slutsatser skall läggas in  - Gunnar, ny sida på toppnivå

Lägga till om - vilka standarder kan vi påverka - 

Per skriver om det europeiska initiativet  - har inte gjort men gör det nu i veckan

Lägga till under livscykel under LIS och OneRoster - Emil gör det under veckan

Borde vi lägga till ngt under egenutveckling - Johan spekulerar - Johan är klar

Tills nästa måndag den den 21/1 försöker vi skriva in det som behöver kompletteras samt börjar på slutsatser

Tills måndag den 28/1 skall vi ha ett utkast på en mer färdig rapport

Till måndag den 4/2 behöver vi ha ett utkast på presentation som vi kan arbeta vidare för presentation till ITCF.

Presentation för ITCF skall ske den 12/2 kl 14 - Per flaggar till Johan Johansson för att projektet har haft problem med sjukdom.

Angående direktivet och kravet, kravlista. Detta är avgränsat och det bör nämnas i rapporten och förklara varför det inte är hjort i en större omfattning.

Ta bort texten med leverabler i direktivet - klart

28/1

Johan lägger in info om den ny ainformationen som finns anående Personobjeket i LIS

OneRoster - Gunnar skivit mer

Sammanfattning - påbörjad

Sammanfattat analysresultat i punktform - Gunnar

Börjat på rekommendation - Gunnar

Lägga till om - vilka standarder kan vi påverka 

Per skriver om det europeiska initiativet  - har inte gjort men gör det nu i veckan - har skrivit några meningar

Lägga till under livscykel under LIS och OneRoster - Emil gör det under veckan -klart

Alla bör läsa igenom det som är skrivit - Alla

Kolla med Johan om när nästa version kommer finna för LIS


När kommer nästa version av Oneroster for Hiedu - kommer under 2019 - oneroster är mest för grund och gymnasienivå - med tyngd på USA

Gunnar påbörjar en presentation för ITCF - inte för övergripande och inte för djupt vi har 30 min, lämnar 10 min för frågor och diskussioner

Under denna vecka läser alla igenom och kommenterar


4/2

Varför har vi valt de standarder som är med - vi tog de vi hittade och kände till med relevans för utbildningsområdet.

Vi uppdaterade presentationen som Gunnar förberett.

Vi vill rekommendera att vi fortsätter samverkan kring IMS Global med central finansiering.

Presentationen är klar för att använda. Gunnar kommer att justera lite till nästa möte.

Nästa möte använder vi för att göra en talarordning och göra småjusteringar.


 • No labels