Digital Signering

Projektledare: Mats Törnblom

Projektet pågår under 2017/2018

Projektplan


Projektplan_digital signering V2.docx

Kokbok i Digital Signering V1.0.pdf

Presentation - Sunetdagar

Sammanfattning

Digital signering är en fråga som blir mer och mer aktuellt för många lärosäten. Det finns mycket att förhålla sig för de som skall ta fram lösningarna inte minst i tekniken men även juridiska aspekter. Projektet är uppdelat i två delar där en del är att ta fram en kokbok för hantering av digital signering för lärosäten inom högre utbildning. Den andra delen i projekt avser att utifrån erfarenheter från arbetet med kokboken ta fram en plan och genomdriva en pilot för hur en gemensam e-signeringstjänst för sektorn kan se ut.

Uppdrag

Projektet skall leverera en kokbok för digital signering som skall stödja lärosäten hur lösningar för e-signering bör implementeras.  Ett praktiskt resultat av detta blir att lärosäten kommer att kunna implementera dessa lösningar på likartat sätt vilket ökar möjligheten till samarbete. Inom ramen för detta ingår att definiera ett antal vanliga användningsfall för och rekommendera konkreta lösningar i form av tjänster och produkter. Kokboken skall vara ett direkt stöd för lösningsarkitekter på lärosätena att gå direkt på lösningar utan att behöva ha all kunskap om teknik och juridik i området.

Leverabler

 • Kokbok (ett tänkt innehåll kan      vara enligt nedan)
  • Digitala signaturer vs. andra verksamhetskrav
  • Nödvändigt att veta om juridik
  • Nödvändigt att veta om teknik
  • Definitioner av Digital Signering
  • API:er och integration
  • Exempel på lösningar, tjänster och produkter
  • Användningsfall


En viktig del av detta är att identifiera de olika användningsfall som är relevanta för lärosäten inom högre utbildning samt att föreslå möjliga lösningar för de identifierade användningsfallen.

 

 


 • No labels