Unified Communications

Telefoni UC och samarbetslösningar för lärosäten

Projektledare Arne Vedefors  

Projektet pågår under 2017


Projektplan


Slutrapport

Sammanfattning

Unified Communications, UC är ett alltmer använt begrepp för (en framtida) integrering av kommunikationstjänster - samordnad kommunikation. I grunden handlar det om att integrera olika kommunikationstjänster som telefoni, mobiltelefoni, e-post, chatt, videosamtal, hänvisningssystem och mycket mera. Utvecklingen inom UC går snabbt framåt som ger nya möjligheter.

Genom att införa gemsamma tekniska lösningar inom detta område för lärosäten kan samordningsvinster i form av enkel hantering och lägre kostnader erhållas.

 

Detta projekt utreder aktuella tekniska lösningar inom området som kan vara föremål för en gemensam hantering inom sektorn. Arbetet bedrivs i form av en förstudie under en begränsad tid.

Bakgrund

Lärosäten agerar självständigt och har sina egna avtal avseende infrastruktur, telefoni och samarbetslösningar. Utvecklingen inom UC går snabbt framåt och exempelvis så erbjuder Microsoft på vissa marknader i Office 365 fast telefoni med betalningsform pottabonnemang.

Det medför att nya tekniska lösningar behövs och som dessutom gemensamt kan skapas.                                              
Uppdrag

 

Uppdraget är en förstudie som utreder de tekniska lösningar som kan vara gemensamma inom området. Några kandidater kan exempelvis vara:

  1. Gateway för att skicka telefonitrafik mellan Office 365 samt teleoperatörer i Sverige
  2. Integrationsbrygga för videokonferenser mellan UC i form av Skype för företag och Cisco samt videokonferensrum (Typ Tandberg/Cisco)
  3. Logiska förbindelser för att i realtid skicka SIP-trafik mellan lärosäten och olika teleoperatörer

 

Arbetet bedrivs i form av en förstudie med en beräknad löptid på 2 månader. I Uppdraget ingår en uppstartsfas, en nulägesanalys, behovsanalys och förslag på teknisk lösning. En mindre referensgrupp skapas som består av representanter från lärosäten som arbetar med lösningar för UC.

Leverabler

  • Dokumentation av observationer och slutsatser i rapportsformat.
  • Tekniskt underlag som kan användas i ett senare skede vid eventuella upphandlingar.
  • Presentation av resultat via digitalt möte.
  • Slutrapport i PDF-format

Avgränsningar

Projektet fokuserar enbart på tekniska lösningar. Upphandlingsfrågor hanteras inte inom projektet.

 

  • No labels