Sakerhet

Säkerhet utökat skydd 

Projektledare Fredrik Rönnvall

Projektplan 

Slutrapport 

Bakgrund

Säkerhetsfrågor inom IT-området har blivit allt viktigare för svenska lärosäten då dataintrången ökar kraftigt. Idag ser vi betydligt mer av sofistikerade attacker och avancerade hot mot våra informationstillgångar vilket i sin tur gör det svårt eller omöjligt att hantera detta med traditionell teknik. Idag finns det ett starkt behov av sofistikerade och automatiserade tekniska lösningar för att möta hoten. Kostnaden för traditionella metoder att bemöta dessa hot är kraftigt ökande vilket är ett starkt incitament för att ett bättre stöd måste implementeras.

Direktiv

Projektet utreder två delar inom säkerhetsområdet d.v.s. Nästa generations brandväggar samt System för intrångsskydd.

 

Allmänna frågeställningar

 • Vad sparar vi budgetmässigt på att införa ovanstående lösningar?
 • Vilka aktuella produkter finns på marknaden som kan vara lämpliga att använda?
 • Hur ser produkternas uppdateringar ut? Det krävs att produkterna får sin information om skadlig kod och säkerhetshot från de flesta tidszoner för att fungera tillfredställande.

 

Nästa generation brandväggar

 • Vad ger nästa generations brandväggar för effektivitetsvinster?
 • Att börja i liten skala och sedan expandera, vad ska man tänka på och ta i hänsyn vid ett sådant införande?
 • Redundans?
 • Kompabilitet mot nätinfrastruktur?
 • Inom vilka områden ser man administrativa vinster?
 • Ökning av administrativa/löpande kostnader?
 • Administrationsgränssnitt och behörighetsnivåer (Nät, IRT, Support)

 

System för intrångsskydd

 • Äldre IPS krävde mycket administration och underhåll, hur ser det ut idag?
 • Hur kan man koppla ISP funktioner mot befintlig infrastruktur (övervakning, loggning mm.)
 • Hur ser ett rekommenderat införande ut?
 • Redundans?

Mål

Huvudmålet med projektet är att ta fram rekommendationer kring Nästa generations brandväggar samt System för intrångsskydd. Här är det viktigt att projektet kan visa på de vinster och extra kostnader det medför att implementera någon av dessa lösningar. Projektet skall även visa på skillnaden och likheter mellan dessa tekniska lösningar.

Projektet utvärderar olika produkter som implementerar de olika tekniska lösningarna och gör en jämförelse och rekommendation kopplat till dom olika produkterna.

 • No labels