Canvas vid lärosätena


Canvas vid Blekinge Tekniska Högskola

Kontaktperson: Christina Hansson, christina.vesterlund.hansson@bth.se
Canvas URL: https://www.bth.se/canvas/
Canvasinformation:

Canvas vid  Chalmers

Kontaktperson: Arne Linde, arne@chalmers.se
Canvas URL: https://canvas.chalmers.se/
Canvasinformation:

Canvas vid Enskilda högskolan Stockholm

Kontaktperson: Björg Farstad, kursadministrator@ths.se
Canvas URL: https://ehs.se/canvas/
Canvasinformation:

Canvas vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Kontaktperson: Eva Fors, eva.fors@gih.se
Canvas URL: https://www.gih.se/canvas
Canvasinformation:

Canvas vid Göteborgs universitet

Kontaktperson: Maria Sunnerstam, maria.sunnerstam@gu.se
Canvas URL: https://canvas.gu.se/
Canvasinformation: https://canvas.gu.se/courses/29345

Canvas vid Handelshögskolan Stockholm

Kontaktperson:
Canvas URL: https://www.hhs.se/sv/logga-in/
Canvasinformation:

Canvas vid Högskolan i Borås

Kontaktperson: Kristina Orava, kristina.orava@hb.se
Canvas URL: https://www.hb.se/anstalld/for-mitt-arbete/stod-for-utbildning/inforande-av-canvas/
Canvasinformation:

Canvas vid Högskolan Väst

Kontaktperson: Britt-Marie Sjöholm, britt-marie.sjoholm@hv.se
Canvas URL: https://hv.instructure.com/
Canvasinformation:

Canvas vid Högskolan Kristianstad

Kontaktperson: Stefan Larsson, stefan.larsson@hkr.se
Canvas URL: 
https://hkr.instructure.com/
Canvasinformation: https://hkr.instructure.com/courses/100

Canvas vid Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Mona Åkerman, mona.akerman@hig.se
Canvas URL: 
https://www.hig.se/Ext/Sv/Logga-in-i-Canvas.html
Canvasinformation:

Canvas vid Högskolan i Skövde

Kontaktperson: Erik Billing, erik.billing@his.se
Canvas URL: 
https://canvas.his.se/
Canvasinformation:

Canvas vid Försvarshögskolan

Kontaktperson: Anna Gahnberg, anna.gahnberg@fhs.se
Canvas URL: 
https://www.fhs.se/anna-lindh-biblioteket/utbilda--publicera/for-dig-som-utbildar/inloggning-larplattform.html
Canvasinformation:

Canvas vid Jönköping University

Kontaktperson: Magnus Blom, magnus.blom@ju.se
Canvas URL: 
https://canvas.ju.se/login/
Canvasinformation:

Canvas vid Karlstad universitet

Kontaktperson: Markus Schneider, markus.schneider@kau.se
Canvas URL: 
https://www.kau.se/logga-in-till-canvas
Canvasinformation:

Canvas vid Karolinska Institutet

Kontaktperson: Wietze de Vries, wietze.de.vries@ki.se
Canvas URL: 
https://utbildning.ki.se/logga-in-i-canvaslog-in-to-canvas
Canvasinformation:

Canvas vid Konstfack

Kontaktperson: Niklas Billström, niklas.billstrom@konstfack.se
Canvas URL: 
https://www.konstfack.se/Bibliotek/Hogskolepedagogik-och-digitala-larmiljoer/Canvas/
Canvasinformation:

Canvas vid KTH

Kontaktperson: Martin Löfgren, mlofgr@kth.se
Canvas URL: 
https://kth.instructure.com/
Canvasinformation:

Canvas vid Luleå tekniska universitet

Kontaktperson: Göran Lindkvist, goran.lindkvist@ltu.se
Canvas URL: 
http://ltu.instructure.com/
Canvasinformation:

Canvas vid Lunds universitet

Kontaktperson: Jennie Paldanius, jennie.paldanius@ldc.lu.se och Maria Hedberg, maria.hedberg@ahu.lu.se
Canvas URL: 
https://canvas.education.lu.se
Canvasinformation:

Canvas vid Malmö universitet

Kontaktperson: Patrick Dorls, patrick.dorls@mau.se
Canvas URL: 
https://mau.se/canvas/
Canvasinformation:

Canvas vid Mälardalens högskola

Kontaktperson: Birger Eriksson, birger.eriksson@mdh.se
Canvas URL: 
https://canvas.mdh.se/
Canvasinformation:

Canvas vid Röda korsets högskola

Kontaktperson: John DiMaria, john.dimaria@rkh.se
Canvas URL: 
https://rkh.instructure.com/
Canvasinformation:

Canvas vid Sophiahemmets högskola

Kontaktperson: Spiros Lukas, spiros.lukas@shh.se
Canvas URL: 
https://shh.instructure.com/
Canvasinformation:

Canvas vid Stockholms konstnärliga högskola

Kontaktperson: Katarina Jacobsson, katarina.jacobsson@uniarts.se
Canvas URL: 
https://uniarts.instructure.com
Canvasinformation:

Canvas vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Kontaktperson: Helen Alstergren, helen.alstergren@slu.se
Canvas URL: 
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/System/canvas2/canvas-login/
Canvasinformation:

Canvas vid Umeå universitet

Kontaktperson: Julia Lundmark Weinz, julia.lundmark@umu.se och Karl Idberger, karl.idberger@umu.se
Canvas URL: 
https://login.canvas.umu.se/
Canvasinformation:

Canvas vid Uppsala universitet

Kontaktperson: Stina Bohman, Stina.Bohman@uu.se
Canvas URL: 
https://login.studium.uu.se/
Canvasinformation:


  • No labels