You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Next »

Sunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de lärosäten som önskar tjänsten.
Lärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm

För närvarande 21 st

  • No labels