You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Sunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de lärosäten som önskar tjänsten.

Lärosäten som anslutit sig till Lärplattformstjänsten Canvas

Blekinge Tekniska Högskola (BTH)
Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Karlstad universitet
Konstfack
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm

  • No labels