You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Sunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas, som lärplattform till lärosäten som är medlemmar i Sunet.

Lärosäten som anslutit sig till Lärplattformstjänsten Canvas

BTH (Blekinge Tekniska Högskola)
GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan)Gymnastik- och idrottshögskolanGymnastik- och idrottshögskolan)
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Konstfack
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Teologiska högskolan Stockholm

  • No labels