You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Sunet LMS

Innehållet vänder sig till de som förvaltar, supportar och tekniskt administrerar Lärplattformstjänsten Canvas hos SUNETs kunder.

Lärosäten som anslutit sig till Lärplattformstjänsten Canvas

BTH (Blekinge Tekniska Högskola)
GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan)Gymnastik- och idrottshögskolanGymnastik- och idrottshögskolan)
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Konstfack
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Teologiska högskolan Stockholm

  • No labels