You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Sunet LMS

Innehållet vänder sig till de som förvaltar, supportar och tekniskt administrerar LMS/lärplattformstjänsten Canvas hos SUNETs kunder.

Aktuellt

Lärosäten som anslutit sig till Lärplattformstjänsten Canvas:

BTH
GIH
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Konstfack
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
SLU
Teologiska högskolan Stockholm

  • No labels