Sunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de lärosäten som önskar tjänsten.Tillhör du en av nedanstående lärosäten kan du logga in i Sunets egen Canvas-instans här

Lärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
KTH
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm
Umeå universitet
Uppsala universitet

För närvarande 26 st

Activity

Logga in i Canvas / Log in to Canvas
18.02.2020 15:00 CET Minette Henriksson
Sunet LMS
10.01.2020 09:57 CET Minette Henriksson
Om upphandlingen
10.05.2019 09:27 CEST Minette Henriksson
Nätverket SALSA
13.03.2019 10:41 CET Minette Henriksson
  • No labels