Drift och övervakning


Alla händelser som går igenom Ladok LIS adaptern loggas, det går därför i efterhand att se allt som gått från Ladok till Inspera, i form av aktivitetstillfällen och anmälningar på dessa. Men även från Inspera till Ladok, i form av resultat. För att se detta använder man https://lis.ladok.se/LogDb som är ett webgränssnitt mot händelseloggen.

Här finns mer info om hur man ansluter sig till LogDb (https://confluence.its.umu.se/confluence/display/IOR/LogDB - rättigheter till sidan fås via Ladokärende).

Åtgärda felaktiga händelser

För att underlätta övervakningen rekommenderas att varje lärosäte så snart som möjligt tar hand om sina felaktiga händelser, om lärosätet bedömer att ingen åtgärd behövs så återställer man felstatusen på händelsen genom att klicka på "Markera felet som löst". Bedömer man att ett resultat inte gick att skrivas till Ladok beroende på felaktiga rättigheter eller annat, kan man åtgärda detta och sedan köra om resultatet genom att klicka på "Skicka om ursprungshändelse". Därefter återställer man felstatusen genom att klicka på "Markera felet som löst".

Söka fram händelser

I LogDb kan man också söka fram händelser, man använder då något som i LogDb kallas "Target-id", ett Target-id består av identifierare från Ladok (uid) och är antingen en identifierare för en person, kurstillfälle/aktivitetstillfälle eller sammansättning av dessa. I Inspera-integrationen är dessa relevanta:

<uid för aktivitetstillfälle> Alla händelser som rör ett aktivitetstillfälle, till exempel när ett tillfälle skapas.

<uid för person><uid för aktivitetstillfälle> Alla händelser som rör en students koppling till ett aktivitetstillfälle. Anmälan eller resultat. OBS alltid person uid först och inget mellanslag mellan.”

Notifieringar om fel

Det går även att få notifieringar/påminnelser till en eller flera e-postadresser så länge det finns fel i LogDB. Varje helgfri vardag skickas ett mail ut med en kort beskrivning av de fel som för närvarande är aktiva. Det går också att välja ut vilka delar av LIS-adaptern man vill ha felrapport om, t.ex. om man endast är intresserad av Insperas resultatskrivning.

För just Inspera går det även att få varningar kring 2 kända problem med integrationen:

  • Om man i Ladok skapar ett aktivitetstillfälle med en typ som inte hanteras av integrationen (ej digital tentamen), sedan anmäler studenter och först efter detta märker att det var felaktig aktivitetstillfällestyp. Ett byte i detta läge kommer inte att skicka om de redan gjorda anmälningarna automatiskt. De behöver avanmälas och anmälas igen. En varning skickas ut om detta.
  • Om man i Ladok skapar ett aktivitetstillfälle, men anger att det avser hel kurs istället för modul. Resultatrapportering kommer inte att kunna ske på detta tillfälle om inte det ändras till att avse modul istället. En varning skickas ut om detta.”
  • No labels