Ladok-integration


I tjänsten Digital tentamen ingår en integration mellan Inspera och Ladok. Denna integration skapar upp tentamenstillfällen i Inspera, hanterar vilka studenter som ska genomföra tentan samt möjliggör överföring av resultat från bedömd tentamen tillbaka till Ladok.

Umeå universitet har gjort en video som visar flödet från Ladok till Inspera och tillbaka, du kan titta på den här: https://play.umu.se/media/t/0_ctowgkl5

Automatskapa tentamenstillfällen i Inspera

Aktivitetstillfället som skapats i Ladok innehåller metadata som överförs till Inspera som ett tentamenstillfälle, de uppgifter som förs över via integrationen är bland andra:

  • AktivitetstillfällesID (Ladok UUID)
  • Typ av Aktivitetstillfälle
  • Svensk benämning på aktivitetstillfället
  • Tidpunkt, start och slut

Anmälda studenter synkas från Ladok

Studenter som anmält sig till aktivitetstillfället i Ladok synkas över till Inspera. Ladoks anonymiseringsfunktion används för att anonymisera tentamensprocessen i Inspera.

Resultatrapportering

När tentamenstillfället bedömts och slutgiltig bedömning godkänts kan resultatet rapporteras till Ladok genom att det skickas till Ladok LIS-Adapter. Även skrivningspoäng kan föras över som en resultatnotering. I Ladok läggs resultatet upp som ett utkast. Finns redan ett utkast, uppdateras det existerande datat med de uppgifter som kommer från Inspera.

Ytterligare integration?

I Sunets avtal för Digital tentamen ingår en (1) integration mot Ladok. Om lärosätet önskar integrera mot någon av de andra Inspera-miljöerna så beställs och faktureras detta av Inspera.

Vilka lärosäten använder LIS-adaptern för integration mellan Inspera och Ladok?

HKR - Prod
KI - Test och Prod
LNU - Test
LU - Använder inte LIS, Test
SHH - Prod
SU - Prod
UMU - Test och Prod
SLU - Prod
FHS - Prod
KAU - Prod
LTU - Test


  • No labels