Roadmap


Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten Digital tentamen

2024

Bevaka lösningar för digital examination i andra länder. 

Följa utvecklingen vad gäller generativ AI och digitala examinationsformer, till exempel provkonstruktion, bedömning och learning analytics.

Undersöka lärosätens framtida behov för flexibla lösningar inom digital examination.

  • No labels