Digital tentamen

Med Sunets tjänst Digital tentamen hanterar lärosätet hela processen för examination digitalt. Leverantör är norska Inspera Assessment och tjänsten finns för avrop sedan december 2020.

Varje lärosäte som är ansluten till vår tjänst för Digital tentamen har en egen instans av Inspera.

Lärosäten som använder Inspera via Sunet

Göteborgs universitet
Gymnastik- och idrottshögskolan
Umeå universitet
Malmö universitet
Luleås tekniska universitet
Försvarshögskolan

Activity

Införande på lärosätet
19.03.2021 13:29 CET Linda Jerdenius
Tjänstebeskrivning
19.03.2021 13:28 CET Linda Jerdenius
Aktuellt
19.03.2021 13:27 CET Linda Jerdenius
Digital tentamen
19.03.2021 13:20 CET Linda Jerdenius
Nätverk för samverkan
09.02.2021 12:51 CET Frida Richter
FAQ
20.01.2021 15:39 CET Frida Richter
  • No labels