Med Sunets tjänst Digital tentamen hanterar lärosätet hela processen för examination digitalt. Leverantör är norska Inspera Assessment och tjänsten finns för avrop sedan december 2020.


Varje lärosäte som är ansluten till vår tjänst för Digital tentamen har en egen instans av Inspera.


Lärosäten som använder Inspera via Sunet

Göteborgs universitet
Gymnastik- och idrottshögskolan
Umeå universitet
Malmö universitet
Luleås tekniska universitet
Försvarshögskolan