Aktuellt

Januari 2022

Sunet Digital tentamen har två nya tjänsteförvaltare:

Janna Ljung som tar hand om avtalsfrågor

Patrick Dorls som ansvarar för nätverkets forum och möten


Vi välkomnar nya lärosäten till vårt nätverk:

  • Lunds universitet
  • Karolinska Institutet
  • Sveriges lantbruksuniversitet
  • No labels