2021-03-19

Under Sunetdagarna kommer vi presentera Sunets nya tjänst Digital tentamen! Hur fungerar tjänsten? Vilka behov uppfyller tjänsten? Hur ser införandefasen ut och vad kan vi lära oss från andra lärosäten som redan använder tjänsten? Mer information om Sunetdagarna och programmet finns här: Sunetdagarna våren 2021

2021-03-17

På nätverkets tredje möte delade vi upp oss och pratade; utbildning & support, förvaltning, integrationer och förankra i verksamheten.

2021-02-23

På nätverkets andra möte kommer vi att prata mycket om Ladok-integration till Inspera. Väl mött den 3 mars, kl. 14:00-15:00. Vi träffas i Zoom: https://sunet.zoom.us/j/9794431568

2021-02-08

Den 17 februari är det dags för en första, digital, nätverksträff för er som har eller kommer avropa tjänsten Digital tentamen. Läs mer här: Information om nätverksträff