Utvecklingsförslag


Här listar vi utvecklingsförslag för adaptern som kommit in som önskemål till oss. Nätverket kommer att prioritera de olika förslagen och därefter diskuterar vi vidare med leverantören samt Ladok. De förslag som listas här är idéer och ska inte ses som plan för genomförande. Processen från idé till genomförande är lång och ett förslag synas utifrån en mängd olika kriterier ex: hur många kunder som har liknande behov, hur tekniskt genomförbart förslaget är, kostnad m.m innan beslut tas om utveckling ja/nej. 


BeskrivningStatusKommentar
Möjlighet att initiera resultatöverföring mer än en gångInkommet
Att sätta skaparen av aktivitetstillfället i Ladok som medarbetare på tentamenstillfället med roll "Admin"Inkommet
Att automatiskt matcha betygsskala på tentamenstillfället utifrån betygsskalan i LadokInkommet
Att tentamenstillfällen tilldelas en organisation i Inspera baserat på aktivitetstillfällets organisatoriska hemvist i LadokInkommet
Att tentamenstilfällen med status "Skapad" flyttas till "Arkiv" om aktivitetstillfället tas bort i Ladok.Inkommet
Ge notifiering på tentamenstillfället om överföringen från Inspera till Ladok inte funkarInkommet
Ge notifiering på tentamenstillfället om överföring från Ladok till Inspera inte funkarInkommet
Ge notifiering till användare med utvidgad tillgång (extended access users) om fel vid skapande av tentamenstillfälle från LadokInkommet
Ge notifiering på aktivitetstillfälle (till relevant användare) om överföringen från Ladok till inspera inte funkar  Inkommet
Gör det möjligt att spara standardinställningar för Digital lis + digita omtentamen lis.Inkommet
Det borde finnas en användarlathund/manual för integrationenUnder utveckling
Bruk av engångskoder ifall användaren inte komma ihåg SSO-lösenordInkommet
Kurskod som egen sök- och flltrer-bar kolumn i listningen av tentamenstillfällenInkommet
Skicka namn till Inspera om ej anonymkoderInkommet
Språk på aktivitetstillfälletInkommet
Möjligheten att välja där resultatet landar (utkast av betyg på modul eller resultatnotering)Inkommet
Möjlighet att ändra aktivitetstillfällestyp i Ladok till Digital tentamen (LIS) och Digital omtentamen (LIS) efter att aktivitetstillfället har skapats och få över kurskod och eventuellt redan anmälda studenter till Inspera. Inkommet
Möjligheten att koppla flera aktivitetsstillfällen till samma tentaInkommet
Blockera studenterna som har redan anmält sig till en aktivitetstillfälle att anmäla sig igen inom samma modulInkommet
Ge fylligare namn på aktivitetstillfället till InsperaInkommet
  • No labels