QA for SWAMID SAML WebSSO

SWAMIDs testfederation avvecklas!

SWAMIDs testfederation kommer att stängas av halvårsskiftet 2024. Nyregistreringar i SWAMIDs testfederation är inte längre tillåtna!Adresser till verktyg i SWAMIDs QA-miljö:

SWAMIDs alla instruktioner för både identitetsutfärdare och tjänster går att använda men ni behöver byta aktuella URLar enligt ovan i konfigurationsfilerna.


  • No labels