Nyckelrullning 2016 - Shibboleth Identity Provider v3

 

Det är enkelt att ändra signeringsnyckel och metadataflöde i Shibboleth IdP v3. Det enda du behöver göra är att hämta ner nya publika signeringsnyckeln och därefter ändra i filen metadata-providers.xml.

 1. Ladda ner den nya publika signeringsnyckeln md-signer2.crt och spara den under %{idp.home}/credentials/. %{idp.home} är baskatalogen för din shibbolethinstallation (oftast /opt/shibboleth-idp/ om du använt standard värden på en linux maskin).
 2. Verifiera nyckeln

  openssl x509 -noout -fingerprint -sha256 -in %{idp.home}/credentials/md-signer2.crt
  Output skall bli
  SHA256 Fingerprint=A6:78:5A:37:C9:C9:0C:25:AD:5F:1F:69:22:EF:76:7B:C9:78:67:67:3A:AF:4F:8B:EA:A1:A7:6D:A3:A8:E5:85
 3. Ändra publik signeringsnyckel för SWAMID i metadata-providers.xml till den nya filen, certificateFile="%{idp.home}/credentials/md-signer2.crt"
 4. Ändra vilket metadataflöde som ska laddas hem från SWAMID i metadata-providers.xml, metadataURL="http://mds.swamid.se/md/swamid-2.0.xml"
 5. Starta om Shibboleth och titta i loggarna att allt startar ordentligt.

 

Ändring i metadata-providers.xml
...
<MetadataProvider id="SWAMIDURLMD" xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:metadata"
		metadataURL="http://mds.swamid.se/md/swamid-2.0.xml"
		backingFile="%{idp.home}/metadata/swamid-2.0.xml">
	<MetadataFilter xsi:type="SignatureValidation" requireSignedRoot="true"
			certificateFile="%{idp.home}/credentials/md-signer2.crt" />
	<MetadataFilter xsi:type="EntityRoleWhiteList">
		<RetainedRole>md:SPSSODescriptor</RetainedRole>
	</MetadataFilter>
</MetadataProvider>
...
 • No labels