RPZ - DNS-brandvägg

En framtida tjänst som SUNET kommer tillhandahålla är RPZ (policy-zoner) för DNS-resolvers

En första pilot är igång nu på SUNETs (öppna) DNS-resolver.

Utkast till Policyn för SUNETs RPZ DNS-brandvägg ligger här

  • No labels