Sunet DNS

SUNET DNS är en bastjänst för alla anslutna organisationer som innefattar att man kostnadsfritt kan få sina domännamn slavade av SUNETs auktoritära DNS server, sunic.sunet.se. Tanken är att ge extra avlastning samt redundans till de primära DNS-servrarna, ifall de skulle bli otillgängliga av någon anledning.

SUNET DNS omfattas även av tillgång till öppna DNS servrar för namnuppslagning, (sk. "DNS-resolver", eller kort "resolver").

På gång

SUNET DNS moderniserade under förra året DNS resolvrarna i samband med att MDFnet ville byta till SUNETs DNS resolvrar.

Den nya tjänsten nås via IPv4: 89.32.32.32 (samt IPv6: 2001:6b0:89::32:32:32)

Presentationen från SUNET Dagarna i Växjö här

Activity

Så konfigurerar du DoH i din webbläsare
02.12.2020 13:17 CET Fredrik Pettai
RPZ - DNS-brandvägg
02.12.2020 12:49 CET Fredrik Pettai
SUNET DNS - presentationen
02.12.2020 12:39 CET Fredrik Pettai
  • No labels