SUNIC.sunet.se - ny, förbättrad design


SUNIC.sunet.se har alltid varit en fysisk server sen starten och det har fungerat bra då Domain Name System (DNS) arkitektur har redundans inbyggd.

På senare tid har det dock blivit vanligare med störande trafik från en klient, eller flertalet klienter som scannar nät & portar eller skickar orimligt mycket DNS-frågor ("brute-force") och även de som försöker skapa "Denial of Service" (DoS) mot t.ex. DNS-servrar som SUNIC. Det har historiskt ändå fungerat bra, och det är endast ett fåtal tillfällen som vi råkat ut för DoS-trafik som gjort att sunic.sunet.se ej varit nåbar. Men ökad trafik och ett flertal DoS attacker som gamla generationens hårdvara inte klarade av,  så det blev hög tid att förnya det gamla konceptet med en server på ett delat LAN.

Schemaskiss, senast uppdaterad installation

Högre porthastighet (10 GbE), fler servrar som delar på lasten, och Anycast för redundansen

Nya SUNICs upplänk är nu uppgraderad till 10 GbE, som dessutom blir direktansluten i routrarna. Detta för att ta bort risken att en (D)DoS inte ska påverka ev. tjänster på LAN:et sunic traditionellt suttit på.

SUNIC blir nu för första gången 2 st servrar (initialt), dels för lastdelning (teoretiskt 2x 10 GbE) samt för att få site-redundans. Tillsammans med övergången till anycast, så kommer det att ge möjligheten till avbrottsfritt underhåll av SUNIC-instanserna.

SUNIC IP-adresser blir lokala Anycast adresser. Det är så lastdelningen löses enklast mellan olika instanser och olika fysiska lokationer. Det har länge varit vanligt att de större namnserver-installationerna har använt sig av Anycast för att kunna sprida lasten geografiskt. Drabbas en DNS-nod av en (D)DoS, så påverkas inte hela världen av att de inte når DNS-servern.


Framtida planer/ ytterligare förbättringar

Fler geografiskt skiljda instanser, om så behövs

DNS-brandvägg (utvecklingen kommer starta tidigt 2023, och kommer släppas som öppen källkod via NSD (dns-programvara)


  • No labels