Sunet DNS

SUNET DNS är en bastjänst för alla anslutna organisationer som innefattar att man kostnadsfritt kan få sina domännamn slavade av SUNETs auktoritära DNS server, sunic.sunet.se. Tanken är att ge extra avlastning samt redundans till de primära DNS-servrarna, ifall de skulle bli otillgängliga av någon anledning.

SUNET DNS omfattas även av tillgång till öppna DNS servrar för namnuppslagning, (sk. "DNS-resolver", eller kort "resolver").

89.32.32.32 & 2001:6b0:89::32:32:32, och de tillhandahåller "standard" DNS (via port 53 UDP/TCP), DoT (DNS över TLS) samt DoH (DNS over HTTPS).

RPZ "DNS-brandvägg" ingår som standard i resolver-tjänsten. (Presentationen från SUNET Dagarna i Växjö här)

På gång

2022-06-01

SUNIC.sunet.se har fått ytterligare uppdateringar, bl.a. en DNS-frontend med dynamisk blockering av DoS (samma som SUNETs rekusiva resolver redan har)

Äldre nyheter...

SUNET DNS-Resolver har fått stöd för EDE (Extended DNS Error)

Mer om det kan du läsa här: https://blog.nlnetlabs.nl/extended-dns-error-support-for-unbound/


Activity

RPZ - DNS-brandvägg
07.02.2024 11:03 CET David Heed
Sekundär DNS - sunic.sunet.se
21.06.2023 06:20 CEST Fredrik Pettai
SUNETs DNS Resolver - presentationen
13.06.2023 21:25 CEST Fredrik Pettai
Sunet DNS
02.06.2023 09:24 CEST Fredrik Pettai
  • No labels