How-To - Ladok StudentUID vid attributerelease

European Student Identifier

Denna information ska inte förväxlas med European Student Identifier (ESI) som använder ExterntUID i Ladok.


I Ladok finns ett internt StudentUID för varje student. För system som kommunicerar direkt med Ladok så kan det vara användbart att få med sig detta StudentUID i samband med inloggning. Detta kommuniceras lämpligast med attributet norEduPersonLIN i samband med attributrelease vid inloggning.

Från https://docs.feide.no/schema/noredu/noredu_ch03.html:

Name

norEduPersonLIN

Description

Local identity number, for instance student number or employee number.

Format

DirectoryString

# of values

Multiple

OID

1.3.6.1.4.1.2428.90.1.4

Examples

norEduPersonLIN: uninett.no:employee:035016


Prefixet till StudentUID är ladok.se:studentuid.

Exempel: norEduPersonLIN=ladok.se:studentuid:d123d5b5-e123-11e8-aa12-123d12394123

OBS! StudentUID är en intern identifierare för studenter i Ladok, därför bör den inte användas som primär identifierare i andra system. Däremot kan den lagras som ett attribut kopplat mot en annan identifierare och användas i samband med kommunikation med Ladok.

Attributrelease till en tjänst görs inte med någon entitetskategori utan måste konfigureras manuellt för varje aktuell tjänst i lärosätets identitetsutgivare (IdP).