1. Inloggningsproblem och missvisande felmeddelanden under vecka 11 hade inte med kapacitetsbrist att göra enligt Nordunet och Zoom.
  Felet är åtgärdat. Se https://status.zoom.us/ (specifikt https://status.zoom.us/incidents/199tttd40kt8). Zoom kommer med närmare information (RFO) snart.

  MEN

 2. Nordunet förväntar sig extra hög belastning på sina zoom servrar fr o m vecka 12 med anledning av corona viruset.
 3. Ni kan se aktuell status och belastning på Nordunets servrar på https://status.nordu.net/
 4. Nordunet rekommenderar att ni förebygger kommande sannolika kapacitetsrelaterade problem för era användare genom att
  köra trafiken i zooms europeiska moln. 


Hur ställer ni om er instans till Zooms europeiska moln i Frankfurt

Alternativ A: Skicka ett ärende till media@sunet.se om ni känner er osäkra hur ni ska göra.
Nordunet erbjöd sig att göra det åt er och också ställa tillbaka när händelseutvecklingen så medger. 


Alternativ B: 
Admin för zoom i er organisation kan själv ställa om. Det är två ändringar ni behöver göra

 1. Ändra user type på användare i systemet från on-prem till licensed
 2. Ändra saml mappningen, dvs vilken user type som användare får vid inloggning


Så här hittar ni

 1. Under Admin >>User Management >> Users >> Advanced >>Change user Type >> From On-Prem to Licensed:  Change


 2. Under Admin >> Advanced >> Single-Sign-On >> SAML response mapping 


  i Kau fallet: default user type ändra till licensed
  Annars kan det också vara mappat på samma sida längre ner under SAML advanced information mappingAtt ställa om till zoom cloud är en extraordinär åtgärd i ett extraordinärt läge. Zoom har skickat information kring hur de hanterar sin kapacitet
Er omställning ger Nordunet möjlighet att utöka sin interna kapacitet som är beskrivet här 


En tanke till

Alla inblandade kan bidra till ett smidigare kapacitetsutnyttjande genom priotering och att tänka på följande:

 • realtidskommunikation i ljud och bild (zoom) ställer högre krav på kapaciteten, statussidan https://status.nordu.net/ visar när belastningen är minst
 • video on demand (play tjänsten) kan fylla många behov i kommunikations och undervisningssammanhang och ställer inte samma krav på kapaciteten      
 • No labels