Nedan information från Zoom på frågan om hur kapaciteten hanteras.

  • No labels