Frågor och svar

Innehåll:


Hur går en digital tenta till egentligen - studentperspektiv?

Digital examination och hur de kan hanteras - lärare/examinationsperspektiv?

Vilka lärosäten har vilka systemlösningar för Digital tentamen?

Provsekretess vid e-examination?

Hur prioritera behov och faktorer för införandet av systemlösning?
Fråga: Hur går en digital tenta till egentligen - studentperspektiv?

SVAR:

Ska du skriva en digital tenta för första gången? Se denna instruktionsfilm från Göteborgs universitet (GU), som ett exempel på ett grundläggande studentperspektiv. 

GU har låtit producera en kort videofilm som låter nya studenter få veta dels hur de förbereder sig för en digital tentamen och dels hur det ser ut i skrivsalen.

 


Fråga: Digital examination och hur de kan hanteras - lärare/examinationsperspektiv?

SVAR: En informerade video från Pedagogeeks vid Stockholms universitet. Digital examination blir allt vanligare inom dagens universitetsutbildningar. Det finns en stor potential med digital examination när det gäller att använda olika slags media som underlag för studenters frågor, möjligheterna för studenter att skriva på dator istället för för hand, och ett snabbare rättningsförfarande, men finns det också risker? Programledare Klara Bolander Laksov, docent och lektor i högskolepedagogik vid Centrum för universitetslärarutbildning och Uno Fors, professor i IT och lärande, vid Institutionen för data- och systemvetenskap samtalar om frågor som rör digital examination och hur de kan hanteras. Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln: Boevé, A. J., Meijer, R. R., Albers, C. J., Beetsma, Y., & Bosker, R. J. (2015). Introducing computer-based testing in high-stakes exams in higher education: results of a field experiment. PloS one, 10(12).Fråga: Vilka lärosäten har vilka systemlösningar för Digital tentamen?

SVAR:

 • Blekinge Tekniska Högskola (Inspera Assessment, projektlicens, DigiExam pilottest)
 • Chalmers (Inspera Assessment)
 • Försvarshögskolan (Inspera Assessment projektlicens)
 • Gymnastik- och idrottshögskolan (Dugga, LMS Canvas test)
 • Göteborgs Universitet (Inspera Assessment)
 • Handelshögskolan i Stockholm (Digiexam, Dugga)
 • Högskolan i Borås (LMS PingPong, Projekt med anbudsprocess  för systemlösning digital tentamen)
 • Högskolan i Gävle (LMS Blackboard, test med Dugga och abtutor.com)
 • Högskolan i Halmstad (LMS Blackboard, Entergate EsTracer)
 • Högskolan i Skövde (LMS Canvas, test)
 • Högskolan Kristianstad (LMS Canvas)
 • Högskolan Väst (LMS Canvas, Entergate EsTracer)
 • Jönköping University (Inspera Assessment)
 • Karlstads Universitet (WISEflow)
 • Karolinska Institutet (Inspera Assessment projektlicens, DigiExam)
 • KTH (skannar in papperstentor som PDF-filer)
 • KONSTFACK (LMS Canvas)
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Linköpings Universitet 
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå Tekniska Universitet (LMS Canvas)
 • Lunds Universitet (ORZONE vid Medicinska Fakulteten, DigiExam vid Juridiska Fakulteten och Inspera Assessment, projektlicens)
 • Malmö universitet (LMS Canvas, DigiExam pilottest)
 • Mittuniversitetet (vissa onlinetentor via LMS Moodle)
 • Mälardalens Högskola (Teslicenser för DigiExam, Inpera Assessment och WISEflow)
 • Röda Korsets Högskola (test Dugga)
 • Sophiahemmets Högskola (Inspera Assessment)
 • Stockholms Universitet (EXIA. projekt och test med Dugga)
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Södertörns Högskola
 • Umeå Universitet (Inspera Assessment projektlicens, DigiExam projektlicens, Examsoft projektlicens)
 • Uppsala Universitet (Inspera Assessment, OpenExam)
 • Örebro Universitet (WISEflow, LMS Blackboard med Respondus LockDown Browser)Fråga: Vad är bestämmelsen om Provsekretess vid e-examination?

SVAR:  Bestämmelsen om Provsekretess vid e-examination: 

Enligt juristen Cecilia Magnusson Sjöberg (som expert på juridik kring e-lärande) så finns detta t ex beskrivet på sid 131-132 i boken Juridiken kring e-lärande (2012), författare Cecilia Magnusson Sjöberg & Sanna Wolk. Sammanfattningsvis kan konstateras att om det är fråga om databaser med flervalsfrågor så aktualiseras 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400):

Kunskapsprov m.m. 4 § Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.”

En jämförelse kan göras med utformningen av teoriprovet som är en förutsättning för körkort. Se även Kammarrätten i Stockholm, dom 2007-03-14, mål nr 349-07.Fråga: Hur prioritera behov och faktorer för införandet av systemlösning?

SVAR: Projektet har tagit fram ett verktyg i form av en Excel-fil med ett spindeldiagram. Där ni fyller i vilka behov, funktioner och kriterier som ni anser viktigast, från skala 1-10. Ni bestämmer och kommer först överens vilka behov, funktioner och kriterier som ni anser viktigast. Sedan fyller ni i tillsammans eller var för sig för att sammanfatta vilka behov, funktioner och kriterier (faktorer) som ni anser att funktionslösningen ska tillfredsställa i arbetsprocessen, i planering - genomförandet och efter den digitala salstentan (bedömning- och resultathantering etc). Ladda ned Excelfilen här:


 • No labels