You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

En del tjänster behöver veta vilken organisation en användare kommer ifrån, inte bara med domännamnet i eduPersonPrincipalName utan även organisationens namn och i vilket land organisationen har sin hemvist. Denna sida beskriver hur du gör för att skapa statiska attribut med denna information.

I denna text antar vi att attributen o, co, c, norEduOrgAcronym, schacHomeOrganization och schacHomeOrganizationType inte varierar mellan olika användare utan kan skapas från en konfigurationsfil. I vissa fall när en IdP används för flera organisationer kan dessa attribut behöva sättas från en databas eller katalogtjänst.

Det som ingår i den beskrivna statiska organisationsinformationen är:

 • Organisationsnamn (o)
 • Vedertagen förkortning av organisationsnamnet (norEduOrgAcronym)
 • Namn på landet där organisationen har sitt säte (co)
 • Förkortning enligt ISO-3166 för landet där organisationen har sitt säte (c)
 • Huvuddomän för organisationen (schacHomeOrganization)
 • Typ av organisation (schacHomeOrganizationType)

Konfiguration för Shibboleth 2.x SP

Konfigurationerna under detta avsnitt fungerar endast för Shibboleth 2 eller senare. För simpleSAMLphp och ADFS2 kan konfigurationsexemplen endast användas som inspiration.

Följande definitioner krävs i attribute-map.xml:

För att få tillgång till de rekommenderade statiska attributen i en Service Provider måste attributen definieras i attribute-map.xml.

 • Attributet o för organisationsens namn finns definierat men bortkommenterat den mappningsfil som följer med installationen.
 • Attributet norEduPersonAcronym för den vedertagna förkortningen av organisationsens namn finns definierad på sidan Rekommenderade ändringar i attribute-resolver.xml.
 • Attributen co och c för landsnamn och i ISO-3166 definierad förkortning finns definierade nedan.
<!-- Country name and country ISO-3166 code plus academic organisational information -->
<Attribute name="urn:mace:dir:attribute-def:co" id="friendlyCountryName"/>
<Attribute name="urn:mace:dir:attribute-def:c" id="countryName"/>
<Attribute name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.43" id="friendlyCountryName"/>
<Attribute name="urn:oid:2.5.4.6" id="countryName"/>
<Attribute name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.6" id="norEduOrgAcronym" />
<Attribute name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9" id="schacHomeOrganization"/>
<Attribute name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10" id="schacHomeOrganizationType"/>

Konfiguration för Shibboleth 2.x IdP

Konfigurationerna under detta avsnitt fungerar endast för Shibboleth 2 eller senare. För simpleSAMLphp och ADFS2 kan konfigurationsexemplen endast användas som inspiration.

Att lägga in release av statiska värden kräver att ni gör tre saker:

 • Konfigurerar en statisk datakälla
 • Konfigurerar attributrelease för attributen
 • Konfigurerar attributfilter för SWAMID

Lägg till följande i avsnittet Data Connectors i attribute-resolver.xml:

När du in lägger nedanstående definition byt ut "Lärosäte X" mot namnet på ert lärosäte och "XX" mot vedertagen förkortning för lärosätet. För Uppsala universitet blir det Uppsala universitet och UU. Tänk på att det inte är möjligt att skicka med ett svenskt namn och ett engelskt namn utan välj det som är mest gångbart även utomlands.

<!-- Static data connector -->
<resolver:DataConnector id="staticAttributes" xsi:type="dc:Static" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:dc">
  <Attribute id="o">
    <Value>Lärosäte X</Value>
  </Attribute>
  <Attribute id="norEduOrgAcronym">
    <Value>XX</Value>
  </Attribute>
  <Attribute id="c">
    <Value>SE</Value>
  </Attribute>
  <Attribute id="co">
    <Value>Sweden</Value>
  </Attribute>
  <Attribute id="schacHomeOrganization">
    <Value>domän.se</Value>
  </Attribute>
  <Attribute id="schacHomeOrganizationType">
    <Value>urn:schac:homeOrganizationType:eu:higherEducationInstitution</Value>
    <!-- Detta värde är för universitet och högskolor, övriga tillåtna värden är:
       - urn:schac:homeOrganizationType:eu:educationInstitution
       - urn:schac:homeOrganizationType:int:NREN
       - urn:schac:homeOrganizationType:int:universityHospital
       - urn:schac:homeOrganizationType:int:NRENAffiliate
       - urn:schac:homeOrganizationType:int:other -->
  </Attribute>
</resolver:DataConnector>

Lägg till eller ändra följande i avsnittet Attribute definitions i attribute-resolver.xml:

Du kan redan ha definierat en eller flera av nedanstående attributdefinitioner i attribute-resolver.xml, om så är fallet behöver du byta ut dem mot nedanstående. Om du inte har definierat dem är det bara att lägga till.

<!-- Organizational name -->
  <resolver:AttributeDefinition id="organizationName" xsi:type="Simple"
    xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad" sourceAttributeID="o">
  <resolver:Dependency ref="staticAttributes" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:mace:dir:attribute-def:o" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:oid:2.5.4.10" friendlyName="o" />
</resolver:AttributeDefinition>

<!-- Organizational acronym -->
  <resolver:AttributeDefinition id="norEduOrgAcronym" xsi:type="Simple"
    xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad" sourceAttributeID="norEduOrgAcronym">
  <resolver:Dependency ref="staticAttributes" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:mace:dir:attribute-def:norEduOrgAcronym" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.6" friendlyName="norEduOrgAcronym" />
</resolver:AttributeDefinition>

<!-- Country name -->
  <resolver:AttributeDefinition id="friendlyCountryName" xsi:type="Simple"
    xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad" sourceAttributeID="co">
  <resolver:Dependency ref="staticAttributes" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:mace:dir:attribute-def:co" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.43" friendlyName="co" />
</resolver:AttributeDefinition>

<!-- Country ISO-3166 code -->
  <resolver:AttributeDefinition id="countryName" xsi:type="Simple"
    xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad" sourceAttributeID="c">
  <resolver:Dependency ref="staticAttributes" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:mace:dir:attribute-def:c" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:oid:2.5.4.6" friendlyName="c" />
</resolver:AttributeDefinition>

<!-- schacHomeOrganization main domain -->
  <resolver:AttributeDefinition id="schacHomeOrganization" xsi:type="Simple"
    xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad" sourceAttributeID="schacHomeOrganization">
  <resolver:Dependency ref="staticAttributes" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:mace:dir:attribute-def:schacHomeOrganization" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9" friendlyName="schacHomeOrganization" />
</resolver:AttributeDefinition>

<!-- schacHomeOrganization type -->
  <resolver:AttributeDefinition id="schacHomeOrganizationType" xsi:type="Simple"
    xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad" sourceAttributeID="schacHomeOrganizationType">
  <resolver:Dependency ref="staticAttributes" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:mace:dir:attribute-def:schacHomeOrganizationType" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
      name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10" friendlyName="schacHomeOrganizationType" />
</resolver:AttributeDefinition>

Lägg till följande i attributrelase för SWAMID i attribute-filter.xml:

I exempelfilen för entitetsbaserad attributrelease finns användningen av de statiska organisationsfiltren definierad.

 • No labels