You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Nedanstående tabell definierar vilka attribut som förmodas skickas från en IdP inom SWAMID till en SP inom SWAMID eller eduGAIN.

x - Det förväntas finnas ett värde för alla användare i alla IdP:er

o - Det är rimligt att anta att alla användare inte har ett värde för detta attribut för alla användare

AttributWithout enitity categoryGÉANT CoCoREFEDS R&SSWAMID R&ESWAMID SFS-1993-1153Eleg loa2-pnr
Beroenden "Only if required" i metadata2 Endast tillsammans med någon av entitetskategorierna
SWAMID EU-Adequate-Protection, SWAMID
NREN-Service eller SWAMID HEI-Service
Endast för användare med personnummer, samordningsnummer eller organisationslokalt interimspersonnummerEndast för användare godkända med personnummer eller samordningsnummer samt där både användare och identietsutgivare är godkända för SWAMID AL2
transientIdxxxxxx
eduPersonTargetedIDxxxxxx
eduPersonPrincipalName xxx  
eduPersonUniqueID1 xxx  
eduPersonOrcid o o  
norEduPersonNIN    x 
personalIdentityNumber     x
mail xxx  
displayName xxx x
commonName x x  
givenName xxx x
surname xxx x
eduPersonAssurance x xx 
eduPersonScopedAffiliation x x  
eduPersonAffiliation x    
organizationName x x  
norEduOrgAcronym x x  
countryName x x  
friendlyCountryName x x  
schacHomeOrganization x x  
schacHomeOrganizationType x    

1 eduPersonUniqueID must a long term unique idtifier that will not be reused. If eduPersonPrincipalName is non-reassignable eduPersonUniqueID can have the same value as eduPersonPrincipalName.

2 The entity category GÉANT Code of Conduct does not have a specific attribute bundle. Instead of an attribute bundle it uses attribute request in metadata for specific required attributes.

 

URI för alla entitetskategorier som används i SWAMID

 

URI för alla policyprofiler som används inom SWAMID  • No labels