You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

Nedanstående tabell definierar vilka attribut som förmodas skickas från en IdP inom SWAMID till en SP inom SWAMID eller eduGAIN.

x - Det förväntas finnas ett värde för alla användare i alla IdP:er

o - Det är rimligt att anta att alla användare inte har ett värde för detta attribut för alla användare

AttributUtan entitetskategoriGÉANT CoCoREFEDS R&SSWAMID R&ESWAMID SFS-1993-1153Eleg loa2-pnr
Beroenden "Only if required" i metadata Endast tillsammans med någon av entitetskategorierna
SWAMID EU-Adequate-Protection, SWAMID
NREN-Service eller SWAMID HEI-Service
Endast för användare med personnummer, samordningsnummer eller organisationslokalt interimspersonnummerEndast för användare godkända med personnummer eller samordningsnummer samt där både användare och identietsutgivare är godkända för SWAMID AL2
transientIdxxxxxx
eduPersonTargetedIDxxxxxx
eduPersonPrincipalName xxx  
eduPersonUniqueID xxx  
eduPersonOrcid o o  
norEduPersonNIN    x 
personalIdentityNumber     x
mail xxx  
displayName xxx x
commonName x x  
givenName xxx x
surname xxx x
eduPersonAssurance x xx 
eduPersonScopedAffiliation x x  
eduPersonAffiliation x    
organizationName x x  
norEduOrgAcronym x x  
countryName x x  
friendlyCountryName x x  
schacHomeOrganization x x  
schacHomeOrganizationType x    

 

URI för alla entitetskategorier som används i SWAMID

 

URI för alla policyprofiler som används inom SWAMID  • No labels