You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Nedanstående tabell definierar vilka attribut som förmodas skickas från en IdP inom SWAMID till en SP inom SWAMID eller eduGAIN.

x - Det förväntas finnas ett värde för alla användare i alla IdP:er

o - Det är rimligt att anta att alla användare inte har ett värde för detta attribut för alla användare

AttributUtan entitetskategoriGÉANT CoCoREFEDS R&SSWAMID R&ESWAMID SFS-1993-1153Eleg loa2-pnr
Beroenden "Only if required" i metadata Endast tillsammans med någon av entitetskategorierna
SWAMID EU-Adequate-Protection, SWAMID
NREN-Service eller SWAMID HEI-Service
 Endast för användare med SWAMID AL2
transientIdxxxxxx
eduPersonTargetedIDxxxxxx
eduPersonPrincipalName xxx  
eduPersonUniqueID xxx  
eduPersonOrcid o o  
norEduPersonNIN    x 
personalIdentityNumber     x
mail xxx  
displayName xxx x
commonName x x  
givenName xxx x
surname xxx x
eduPersonAssurance x xx 
eduPersonScopedAffiliation x x  
eduPersonAffiliation x    
organizationName x x  
norEduOrgAcronym x x  
countryName x x  
friendlyCountryName x x  
schacHomeOrganization x x  
schacHomeOrganizationType x    

 

URI för alla entitetskategorier som används i SWAMID

 

URI för alla policyprofiler som används inom SWAMID  • No labels