You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

The Security Incident Response Trust Framework for Federated Identity från REFEDS, förkortat SIRTFI, är en ny internationell säkerhetsprofil för Best Current Practice. SIRTFI ersätter den tidigare IdM-checklistan som SWAMID tog fram tillsammans med SUSEC i samband med SWAMID 2.0. Både identitetsutgivare (IdP) och tjänster (SP) kan deklarera att de följer REFEDS SIRTFI.

Lärosäten, och andra medlemmar, som uppfyller SWAMID AL1 och SWAMID AL2 för sin identitetsutgivare uppfyller de flesta av kraven i SIRTFI. Främst behöver de säkerställa att de uppfyller de operativa kraven i profilen samt att de har rutiner på plats för incidenthantering och -rapportering innan de meddelar SWAMID Operations att de uppfyller SIRTFIs profil. Tillsammans med begäran om att bli markerade med SIRTFI i metadata måste en e-postadress till säkerhetskontakt skickas med.

SWAMID Board of Trustees, styrgruppen för SWAMID, rekommenderar starkt federationens medlemmar att använda säkerhetsprofilen REFEDS SIRTFI!

  • No labels