You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Current »

SWAMID Board of Trustees är SWAMIDs styrgrupp och har för närvarande följande medlemmar:

 • Valter Nordh, Sunet (ordförande)
 • Ann Amling, Konstfack
 • Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolan
 • Jan Nordin, Högskolan i Gävle
 • Magnus Höglund, Högskolan Dalarna
 • Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet (LADOK)
 • Per Zettervall, Universitets- och högskolerådet (UHR)
 • Per-Olov Hammargren, SNIC
 • Sverker Holmgren, Nationell delegat i European e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG)

Adjungerade:

 • Föredragande är Pål Axelsson, produktägare SWAMID.
 • Sekreterare är Eskil Swahn, SWAMID Operations.

Protokoll SWAMID Board of Trustees

 • No labels