You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Vad krävs för att komma igång?

 • För användartjänsten räcker det med att det går att logga in till tjänsten. SP:n edusign.sunet.se finns i Swamid och har entitets-kategorier som gör att attribut-release borde fungera. Om någon behöver konfigurera attribut-release så behöver tjänsten namn, e-post, eppn och attributet eduPersonAssurance om man vill ha med information om säkerhet i identifiering i varje signatur.
 • För infrastrukturstjänsten - dvs om man vill köra en egen instans av edusign - behöver en hel del tekniska förberedelser göras. Se dokumentationen nedan.

Vilka attributkrav gäller för SPn?

 • Följande attribut används av tjänsten:
  • givenName
  • sn
  • mail
  • eppn
  • eduPersonAssurance (valfritt)

Kan jag köra en egen instans av edusign.sunet.se?

 • Ja det är möjligt men det krävs en del förberedelser. Läs Teknisk Dokumentation för att få en uppfattning om insatsen.

Kan användare logga in med BankID?

 • Det går inte för närvarande och vi har heller inga konkreta planer på just BankID. Orsaken är att vi ser uppenbara risker med att bryta mot BankIDs licensvilkor som förbjuder sk identitetslänkning. Se vidare frågan om Svensk e-leg och eIDAS nedan.

Kan användare logga in med  Svensk e-legitimation och/eller eIDAS

 • Det går inte för närvarande men vi har planer på att ansluta tjänsten till Sweden Connect vilket ger tillgång till eIDAS och alla e-legitimationer som finns i Valfrihetssystem 2017 (där dock BankID ej ingår).

Finns det något sätt att hantera användare utanför högskolesektorn - tex för underskrift av anställningsavtal?

 • Det enklaste är att be användaren skaffa och logga in med eduid.se som är fritt för alla och kan erbjuda upp till LoA2-nivå på inloggningen.


 • No labels