Teknisk Dokumentation

Programvara

Om man vill köra en egen instans av edusign.sunet.se krävs en del programvara som levereras som docker-containers:

Om du vill bygga egna docker-images så kontakta Sunet för access till maven-repos osv som krävs för byggprocessen.

Detta krävs för att sätta upp en egen instans

Såhär ser en installation av edusign ut:

För att köra en egen instans av samma programvara som edusign.sunet.se kör krävs följande:

  1. Kunna köra docker-containers - programvaran levereras som ett antal docker-images (se ovan)
  2. Konfigurera och sätta upp en instans av docker.sunet.se/upload-sign-app:<version> (dokumentation i README-filen på https://github.com/SUNET/docker-sign-app)
  3. Sätta upp och registrera en SP i Swamid (tex https://edusign.<universitet>.se/) tex genom att köra en instans av docker.sunet.se/shibsp-ajp:latest (baserad på shibboleth)
  4. Koppla SPn (som förslagsvis kör docker.sunet.se/shibsp-ajp:latest eller motsvarande) till en instans av docker.sunet.se/upload-sign-app:<version>
  5. Koppla ihop instansen med signeringsinfrastrukturen. Detta steg kräver en registrering av instansen i en intern behörighetskontrollfunktion - kontakta Sunet för detaljer!

För närvarande är den senaste versionen av upload-sign-app 1.0.5 men kontrollera med dokumentationen för vad som är aktuellt.

Specifikationer

Specifikationer för underskriftstjänst finns på Sweden Connect under följande länk https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/.
De dokument som är relevanta är:

Dessa specifikationer är baserade på Digital Signature Service Core Protocols, Elements, and Bindings Version 1.0 (https://docs.oasis-open.org/dss/v1.0/oasis-dss-core-spec-v1.0-os.html)

Utöver dessa specifikationer följer underskriftstjänsten de normativa specifikationerna för fristående underskriftstjänst från Myndigheten för digital förvaltning DIGG. Version 1.3 finns att tillgå på: https://www.elegnamnden.se/eunderskrift/levereraeunderskrift/bligodkandleverantoravfristaendeeunderskriftstjanst.4.4498694515fe27cdbcf154.html.
  • No labels