Introduktion till eduSign

Denna sida är tänkt att ge organisationer som har ett avtal med Sunet att använda eduSign eller är intresserade av att använda eduSign en översikt av tjänsten och svar på vanliga frågor.  Detta är med andra ord inte tänkt att vara en instruktion till slutanvändare hur tjänsten fungerar.

Vad är eduSign?

Följande två videos ger en överblick av eduSign-tjänsten

Själv tjänsten nås via följande URL:

https://edusign.sunet.se/

För att validera dokument som är signerade med eduSign går det att använda Sunets publika valideringstjänst:

https://validator.edusign.sunet.se/

Det finns en del allmän information om tjänsten på Sunets hemsida, men för mer ingående information rekommenderas Sunets wiki för eduSign (där även denna sida finns):

https://wiki.sunet.se/display/EDUSIGN

Informationen på Sunets wiki är primärt riktad till de organisationer som har avtal att använda tjänsten och i sin tur har ett ansvar gentemot slutanvändare, dvs Sunets wiki för eduSign är inte primärt tänkt att innehålla information riktad till slutanvändare. Wikin innehåller relativt statisk information som uppdateras vid behov. För en mer dynamisk dialog mellan Sunet och organisationer som använder eduSign använder vi Sunets forum:

https://forum.sunet.se/s/edusign/

Sunets forum för eduSign är primärt riktat till personer på organisationer som har ett avtal med Sunet att använda eduSign och som har något form av ansvar lokalt i relation till eduSign på den organisation de arbetar. På forumet postas bl.a. information om pågående arbete och notifieringar om uppdateringar av tjänsten.

https://status.sunet.se/

På Sunets statussida går det att se aktuell driftstatus. Där publicerar vi även information om planerade arbeten som påverkar funktionaliteten i eduSign tjänsten.

Vanliga frågor

Vilka kan använda eduSign?

För att kunna logga in på tjänsten eduSign krävs ett användarkonto hos en organisation som finns med i Seamless Access, där bl.a. federationer som SWAMID och eduGAIN finns med. Dvs alla organisationer som är anslutna till Sunet kan logga in på eduSign. 

Alla personer som kan logga in på eduSign kan även signera dokument som de blivit inbjudna att signera. Dock är det bara användare hos organisationer som har avtal med Sunet för eduSign som kan ladda upp egna dokument och även bjuda in andra att signera dessa. I dagsläget är det över 90% av vår sektor (beräknat på antal anställda hos Sunetanslutna organisationer) som har avtal att använda eduSign. På sida Anslutna organisationer går det att se vilka organisationer som har ett sådant avtal. 

Om någon vill signera ett dokument med en “extern part” (dvs någon som inte är medlem i SWAMID) så går det att använda Sunets identitetstjänst eduID (https://eduid.se/). Det är med andra ord möjligt att be personer skapa ett eduID (förslagsvis även be personen i fråga bekräfta sitt eduID konto med Freja eID+) och sedan bjuda in personen i fråga med den e-post de registrerade för sitt eduID konto. Att använda tjänsten eduID är kostnadsfritt och det finns inga tekniska begränsningar på vilka som kan skapa ett eduID konto.

När en organisation skriver ett avtal med Sunet för eduSign “vitlistar” Sunet den organisationens IdP (användardatabas) ansluten till SWAMID. Sunet har ingen begränsning på vilka från organisationens IdP som får använda tjänsten, dvs har ett lärosäte t.ex. både lärare och studenter i sin IdP ansluten till SWAMID så kommer alla de användarna att kunna använda eduSign.

Vad betyder det att validera ett signerat dokument och hur fungerar det?

Validering av dokument signerade i eduSign är beskrivet i detalj på Sunets wiki.

Finns det några användarguider för eduSign?

På Sunets wiki går det att hitta vissa guider för grundfunktionerna i tjänsten.  På Sunets forum har även några organisationer delat med sig av de guider de har till deras slutanvändare. 

Vart felanmäler vi problem med eduSign?

Personer som använder eduSign skall i första hand kontakta deras lokala IT-support vid problem med användning av tjänsten. Om den lokala IT-supporten inte kan lösa problemet kan de eskalera felet till Sunets NOC. Det underlättar och påskyndar felsökningen om den lokala IT-supporten kan förklara hur det går att återskapa problemet eller har gjort en videoinspelning (screencast) av vad som sker när problemet uppstår.

Går det att se statistik för användningen av eduSign?

Sunet publicerar i dagsläget inte statistik över antal signeringar som sker i eduSign. Däremot går det att se antalet inloggningar på tjänsten via Géants F-ticks tjänst. Om ni saknar er organisation på denna sida så prata gärna med er IT-avdelning och be dem slå på Flog mot Sunet.

Går det att sätta upp en egen instans av eduSign eller göra egna integrationer mot Sunets signeringstjänst?

Ja, det går att både sätta upp en egen instans av eduSign eller göra integrationer från egna system direkt mot Sunets signeringstjänst via det API som finns till tjänsten. Det kräver dock en del jobb att göra detta, det går att läsa mer om vad som behöver göras på Sunets wiki.

Jag har en jättebra ide på en ny funktion till eduSign, vart ska jag vända mig då?

Se om din ide redan finns med på eduSigns Roadmap, gör den inte det så skicka gärna din ide till tjänsteförvaltaren av eduSign. Du hittar e-post till kontaktansvarig på Sunets hemsida för eduSign.


Se svar på fler frågor på eduSigns FAQ sida på wikin.

  • No labels