Vad krävs för att komma igång?

Vilka attributkrav gäller för SPn?

Kan jag köra en egen instans av edusign.sunet.se?

Kan användare logga in med BankID?

Kan användare logga in med  Svensk e-legitimation och/eller eIDAS

Finns det något sätt att hantera användare utanför högskolesektorn - tex för underskrift av anställningsavtal?