• Inga rapporterade störningar under fredagen och helgen.
  • Zoom är nu uppgraderat till att klara 250 000 samtidiga användare i Nordunets/Sunets Zoom cloud.
    Den totala kapaciteten är därmed 265 000 samtidiga användare.
  • Vi nådde 50 000 som max under vecka 12 (5000 v 11).
  • Antalet licenser för Zoom har ökats på. Behöver man extra licenser för tilläggsfunktioner (webinar, H323, Zoom room) kan det ta lite längre tid att expediera. Vårt mål är klara det inom en arbetsdag.

Sprid gärna ut möten över dagen. Belastningen är som högst mellan 9:30-12:30.

Zoom har skapat en egen resurssida med live resurser: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html

  • No labels